Hans Berglund

Hans Berglund

Vår initiativtagare och grundare.
När Bästkustens Guideklubb bildades 1987 blev Hans guideklubbens förste ordförande. Så småningom kom bl a den föreningen att ingå i Bohusläns Guidesällskap och även i denna förening blev Hans dess första ordförande. År 2000 upplöstes de lokala föreningarna, som fanns på flera orter i Bohuslän, och Bohusläns Guidesällskap fick namnet Bohusläns Guider med Hans som ordförande. År 2004 blev Margareta Järnberg den nya ordföranden efter Hans, som fortsatte som vice ordförande i riksorganisationen Sveriges Guideförbund, SveGuide, och sista året 2009 som dess ordförande.
Styrelsen i Bohusläns Guider framför ett stort och varmt tack till Hans för hans stora engagemang för vår förening, som initiativtagare och inspiratör samt mångåriga medlem, och utsåg därför Hans till hedersmedlem våren 2022.