Guidning på Sundsby säteri

Vem var hon…? En av Bohusläns mäktigaste kvinnor på 1600-talet! 

Under en epok då krig präglade landskapet Bohuslän, som också bytte nationstillhörighet, kom Margareta Huitfeldt att från Sundsby Säteri driva och utveckla sina ägor och förmögenhet, som lever kvar i Kungliga och Huitfeldtska stiftelsen.

I samarbete med Tjörns kommun levandegör Bohusläns guider historien med guidningar året om på Sundsby säteri och berättar om Margareta Huitfeldts  långa dramatiska liv och den Huitfeldtska stiftelsen och sambandet med Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg samt Sundsby säteris historia.

 

Vad gör Sundsby Säteri så speciellt? Spökar det verkligen där? Hur var kontakterna mellan Margareta Huidfeldt och Per Brahe. Kom och hör om säteriet, Margareta Huitfeldts liv och donation. En lättgången promenad bland husen och  den vackra parken.

Året om finns det möjlighet till 30 minuters eller 1 timmes guidning.

Klicka här för att se våra Sundsbyguider

Boka guidning hos: Erik Larsson, Sundsby säteri
sundsby@tjorn.se
Telefon: 0046-304-60 11 77

tillbaka