Vår historia

Bohusläns Guider – Vår Historia

I slutet av 1980-talet fanns flera lokala guideföreningar i Bohuslän, vilka så småningom kom att ingå i det som senare kom att bli Bohusläns Guider. Välkommen att här nedan ta del av vår historia!

Utbildning och guideklubbar på lokal nivå

Stiftelsen Bästkusten ombildades 1985 till Bästkusten i Bohuslän AB. Som VD anställdes Marianne Berggren och hon arbetade där under åren 1985-1989. Under hennes ledning initierades en guideutbildning i STO-regionen (dvs kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Stenungsund. Kursen pågick från tidiga våren 1986 till våren 1987. Kursen omfattade 120 timmar och följde riktlinjer som inhämtats efter kontakt med SveGuide, Sveriges Guideförbund.

Hans Berglund, första ordförande av Bästkustens Guideklubb

Efter genomgången utbildning erhöll samtliga deltagare ett intyg över genomgången kurs som förutom studieresor, faktakunskap innehöll guideteknik. Deltagarna beslöt därefter att 1987 bilda BÄSTKUSTENS GUIDEKLUBB och en styrelse tillsattes med Hans Berglund som första ordförande. Flera av medlemmarna deltog därefter i en guideutbildning för hela landskapet Bohuslän under läsåret 1987/1988.

Kungälvs Turistbyrå anordnade hösten 1989 med avslutning våren 1990 en guideutbildning, under ledning av dåvarande turistchefen Birgitta (Lindgren) Pauwels, för blivande guider i Kungälv och Marstrand. Samma år, dvs 1990 bildades KUNGÄLV – MARSTRAND GUIDEKLUBB. Behovet av guider var stort och ytterligare en guideutbildning genomfördes hösten 1994 och avslutades våren 1995. Efter denna utbildning skapades ett kompendium, där deltagarna fick bidra med egna redovisningar.

Bohus fästning vinter
1990 bildades Kungälvs Marstrands Guideklubb

Eftersom det behövdes nya guider i Kungälvs-området kom dåvarande turistchefen Mia Ottosson att under hösten 2010 starta en guideutbildning i Kungälv, som avslutades våren 2011.

UDDEVALLA GUIDEFÖRENING bildades den 14 oktober 1988 och föregicks av en guideutbildning för Uddevalla-området. I föreningen kom även guider från Tanumsområdet att ingå.

Vår hedersmedlem Eva Svärd som tidigare arbetade i Länsorganisationen BOHUS TURIST i Uddevalla var mycket engagerad och delaktig då BOHUSLÄNS GUIDESÄLLSKAP bildades den 4 december 1991 som en paraplyorganisation för de lokala guideklubbarna. Målsättningen var att få till en likartad utbildning för de olika guideklubbarna i Bohuslän, att få en certifiering av guiderna, att marknadsföra guiderna och att utarbeta förslag på olika turer i hela Bohuslän. Även i denna förening blev Hans Berglund den första ordföranden.

Lokala föreningar blir till Bohusläns Guider

Nästa steg blev år 2000 att upplösa de lokala föreningarna och ersätta dem med en heltäckande förening under namnet BOHUSLÄNS GUIDER och Hans Berglund utsågs till föreningens ordförande. Föreningen är en intresseförening för auktoriserade guider i hela Bohuslän och verkar för en gemensam och likartad utbildning i Bohuslän, som syftar till att våra medlemmar ska erhålla kompetens som auktoriserade Bohuslänguider i enlighet med riksorganisationen Sveriges Guideförbunds, SveGuides, riktlinjer. Det bestämdes också att Bohusläns Guider skulle anslutas till SveGuide.

Mellan den 3 och 5 mars 2003 stod Bohusläns Guider för värdskapet för SveGuides årsstämma, som förlades på Stenungsbaden i Stenungsund, vilken rönte stort intresse och uppskattning av de gästande guiderna från hela Sverige. Den avslutande festkvällen på Carlstens Fästning i Marstrand var en värdig avslutning på besöket i Bohuslän.

Fortbildningar

Initierat av och i samarbete med dåvarande Västsvenska Turistrådet (numera Turistrådet Västsverige) genomfördes under senhösten 2002 till våren 2003 en s.k. Västguideutbildning för guider- och reseledare. Målsättningen var att öka kunskapen om regionen omfattande Bohuslän, Dalsland, Västergötland och Göteborg. I denna utbildning blev de lokala folkhögskolorna involverade, som ställde upp med lokaler. Efter denna utbildning skapades ett kompendium, där deltagarna fick bidraga med egna redovisningar.

Allt sedan starten har flera fortbildningar för våra medlemmar och också utbildningar av nya guider anordnats, dels för norra Bohuslän och dels för södra Bohuslän. På några specifika platser har studiecirklar anordnats, bl a i Gustafsberg utanför Uddevalla (Sveriges första Internatskola tillika Sveriges första Havskurbadanstalt) med stort stöd av den dåvarande förvaltande direktören Gunnar Klasson. Som ett resultat av detta medverkar flera av Bohuslän Guider bl a vid de årliga ”Gustafsbergsdagarna”.

Bohusläns Guider har växt och år 2023 har vår förening ett fyrtiotal aktiva guider. En del av oss är lokalguider på någon specifik ort medan andra är guider på större områden och flera guidar i hela landskapet. För att hålla oss uppdaterade anordnar Bohusläns Guider tematiska vår- och höstmöten på olika platser i Bohuslän och vi deltar kontinuerligt i HLR-kurser.

Våra auktoriserade guider hittar du i listan ”Våra guider”

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!