Mia Ottosson

Mia Ottosson

Mia tillträdde som chef för Kungälvs Turistbyrå hösten 2001 och drev verksamheten med stort engagemang. 2003/2004 initierade hon en guideutbildning om Kungälvsområdet och Bohus Fästning för nya guider. Med sin energi och idérikedom har hon varit en stor inspirationskälla. När hon avgick med pension år 2009 blev hon hedersmedlem i Bohusläns Guider.