Marianne Berggren

Marianne Berggren

MarianneBerggrenUnder åren 1985-1989 var Marianne turistchef för stiftelsen Bästkusten. Marianne var en av initiativtagarna till att det startades en guideutbildning om Stenungsund, Tjörn och Orust. Efter avslutad utbildning bildade de nya guiderna Bästkustens Guideklubb 1987. Ett år senare avslutades en fortsättningskurs gällande hela Bohuslän.